سيزدهمين دوره آموزش جامع ایمپلنت های دندانی SPI - surgical part – ارومیه   Print   E-mail  
There are no translations available.

سزدهمين دوره آموزش جامع ایمپلنت های دندانی SPI - surgical part 

محل برگزاري: ارومیه، ساختمان نظام پزشکی

تاریخ برگزاري: دهم و یازدهم بهمن ماه 1387

 
    Top

3'rd Floor,No.,6  ,4'Th Lane, Behrooz St.,Mohseni Sq., Mirdamad Blvd., Tehran - Tel: +982126406440

     

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #119ea9 #0fe971 #051663